نگرشی به غنا وموسیقی از دیدگاه اسلام
32 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدیریت حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : معصومه اسکندری